Hướng dẫn thanh toán

DANH SÁCH TÀI KHOẢN CHẤP NHẬN THANH TOÁN

    

Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank

Chủ tài khoản: Nguyễn Văn Lâm

Số tài khoản: 0281000496849

Chi nhánh: